MINIMERA MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅR VERKSAMHET

 

Vår produktion sker i en hyrd anläggning på 6 000 kvadratmeter i Skive i Danmark. Produktionen har en relativt låg miljöpåverkan jämfört med fotavtrycket av våra material. 

Under produktionen använder vi el, lite vatten och inga farliga kemikalier. De viktigaste fotavtrycken från vår verksamhet är därför el och värme, transport av råmaterial och slutprodukter samt avfall på fabriken. 

Vi strävar efter att göra minskningar på alla områden och har bett våra anställda att bidra med sina idéer. 

Den el vi använder i produktionen är certifierat koldioxidneutral och kommer från förnybara källor. Vår produktion har hög resurseffektivitet med 98,6 % av materialen som slutar i färdiga varor. Vi har också eliminerat avfallet från det förpackningsmaterial som kommer från våra leverantörer – detta återvinns nu.

 

Fokusområden

·         Att göra vårt yttersta för att driva vår verksamhet på ett energieffektivt sätt och enbart med förnybar energi.

·         Minimera materialspill i produktionsprocessen.

·         Ta itu med effekterna av transporter och affärsresor genom att göra mer miljövänliga val.

 

Mål för 2024

·         100 % förnybar el och uppvärmning.

·         Noll produktionsavfall till deponi.

·         Att endast arbeta med de mest miljövänliga transportföretagen.

 

Mer information om våra åtgärder och framsteg på detta område hittar du i vår hållbarhetsrapport för 2021 som du kan ladda ner här.

 

Nästa: Ansvarsfullt beteende