VÅR HÅLLBARHETSUTVECKLING 2022

 

En glimt av vårt hållbarhetsprogram för 2022

Det har nu gått ett år sedan Fossflakes officiellt lanserade sitt hållbarhetsprogram och vi är glada över hur positivt det har tagits emot av kunder och samhället i stort.


I år gör vi framsteg och här är några av de viktigaste framstegen hittills:

 

Koldioxidavtryck

Vår högsta prioritet är att minska koldioxidavtrycket från våra produkter och vår verksamhet. Därför har vi tagit fram klimatredovisningar för 2021 och en gjort en miljöutvärdering av våra mest sålda kuddar. Dessa rapporter är en vägledning för vår reduceringsstrategi som ger oss en utgångspunkt för att mäta våra framsteg.

 

Minskning av flygfrakt

År 2022 har vi som mål att praktiskt taget eliminera flygfrakt och vi är glada att kunna rapportera att vi hittills bara har använt flygfrakt en enda gång – en liten sändning till en ny kund. I övrigt har vi bara använt oss av väg- och sjötransport, och vi planerar att fortsätta på detta sätt.

 

Mätning av våra resultat

För att säkerställa att vi kan övervaka och rapportera våra hållbarhetsresultat har vi utvecklat KPI:er för var och en av de fyra pelarna i vårt program. Vi håller för närvarande på att uppgradera vårt ERP-system för att se till att det stöder KPI:erna.

 

Karriärmöjligheter

Ett av våra sociala mål är att förbättra de anställdas karriärmöjligheter. I år gav vi en medarbetare ledarutbildning och hon har sedan dess befordrats till chef för produktionsteamet. Vi stöttade också kompetensutvecklingen hos ytterligare två anställda som nu är stolta innehavare av truckförarcertifikat.

Beröm för vår hållbarhetsrapport Du har förhoppningsvis sett vår hållbarhetsrapport. Vi är mycket glada och tacksamma för att FSR Danish Auditors och Global Compact Network Denmark, landets största nätverk för ansvarsfullt företagande, har röstat fram den som en av de bästa bland danska små och medelstora företag. De berömde vår rapports öppenhet och fullständighet, och vi kommer definitivt att sträva efter att upprätthålla en hög nivå av transparens.

 

Inspirera andra

Copenhagen Business School har också uppmärksammat vårt hållbarhetsengagemang. Universitetets Executive Foundation bjöd in mig för att berätta om Fossflakes hållbarhetsarbete för företagsledare vid ett evenemang i november. Jag ser fram emot dialogen och hoppas kunna bidra till att övertyga andra att agera.

 

Nästa rapport våren 2023

Jag hoppas att denna uppdatering ger dig en inblick i våra framsteg. Vi kommer att ge en fullständig uppdatering om alla våra miljömässiga och sociala aktiviteter i vår hållbarhetsrapport för 2022 som publiceras tidigt på våren nästa år.

 

Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till mig.

 

Med vänlig hälsning

 

Adam Foss

vd, Fossflakes