Integritets- och cookiepolicy

Vi behöver följande information när du handlar hos oss för att kunna hantera din beställning:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi registrerar och ger endast vidare din personliga information för att kunna leverera varorna till dig.

När du godkänner Nordic Sleep by Fossflakes köpvillkor godkänner du också vår generella Integritets- och cookiepolicy.

Vid beställning av frakt tillhandahåller vi namn, adress, e-postadress och telefonnummer till fraktföretagen.

Personuppgifterna registreras hos Fossflakes A / S och lagras i sju år, varefter informationen tas bort.

Personlig information

I allmänhet

Personuppgifter är all slags information som till viss del kan ledas till dig. När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar en viss del av sådan information. Det händer till exempel vid allmänn tillgång till innehåll om du skriver upp dig tilll vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökninga eller på annat sätt använder tjänsterna eller gör köp via vår webbplats.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den grad som du själv ger ett uttryckligt samtycke till och själv anger uppgifterna så behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning, prenumererar på ett nyhetsbrev eller köper något på vår webbplats.

Vi registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera och leverera din beställning.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan behöva dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna. Detta för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna och för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation som du hittar här.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

1. Rätt att se behandlade data (insynsrätt): Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

2. Rätt att begära rättelse: Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

3. Rätt till radering/rätten att bli bortglömd: I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (sju år).

4. Rätt till begränsning av behandling: Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

5. Rätt att invända mot behandling: Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

6. Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se.

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Delning av data

Vi samarbetar också med ett antal andra företag som lagrar och bearbetar data. Företagen bearbetar endast informationen för vår räkning och får inte använda den för sina egna ändamål.

Vi arbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Den dataansvarige på Fossflakes.se är Flemming Troelsen, CFO.

Rättelser och klagomål

Som registrerad hos Fossflakes A / S har du alltid rätt att skicka oss dina invändningar mot registreringen. Du har också rätt till insikt i vilken information som registreras om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att de korrigeras eller raderas. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Förfrågningar om detta skickas till: ft@fossflakes.com

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta www.datainspektionen.se

Hemsidans användning cookies

Cookies är nödvändiga för att få hemsidan att fungera Cookies hjälper oss att få överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi löpande kan optimera och målinrikta hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies minns t.ex. vad du har gjort i en eventuell kundkorg, om du tidigare besökt sidan, om du är inloggat och vilket språk och vilken valuta du önskar se på hemsidan. Vi använder också cookies för att målinrikta våra annonser för dig på andra hemsidor. Övergripande används cookies alltså som en del av vår service för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten datafil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie är inte ett program som kan innehålla skadliga program eller virus.

Cookies är nödvändiga för att få hemsidan att fungera Cookies hjälper oss att få överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi löpande kan optimera och målinrikta hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies minns t.ex. vad du har gjort i en eventuell kundkorg, om du tidigare besökt sidan, om du är inloggat och vilket språk och vilken valuta du önskar se på hemsidan. Vi använder också cookies för att målinrikta våra annonser för dig på andra hemsidor. Övergripande används cookies alltså som en del av vår service för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies).

Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet i högst 12 månader. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsarsession. Vi använder permanenta cookies för att lagra ditt val av startsida.

Vi använder sessionscookies när du använder produktfiltreringsfunktionen eller om du lägger en vara i din shoppingbag.

Cookies från tredje part

Vi använder tredjepartscookies för att samla in statistik i aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta kakorna lagras på din dator eller mobila enhet i högst 24 månader.

Hur länge sparas cookies?

Det varierar hur länge cookies sparas på din enhet. Tiden räknas från det att du senaste gången varit inne på hemsidan. Efter utgången kommer cookies automatiskt att raderas. Du kan se en fullständig lista över cookies nedan.

Så nekar du eller raderar du dina cookies

Du kan alltid neka cookies på din dator, surfplatta eller telefon genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du hittar dessa inställningar beror på vilken webbläsare du använder. Om du ändrar inställningarna, ska du vara uppmärksam på att det finns funktioner och tjänster som du inte kan använda, eftersom de förutsätter att hemsidan kan komma ihåg de val du gör.

Du kan också välja bort cookies från Google Analytics här.
Det är möjligt att välja bort några annonsnätverk, som delar uppgifter över olika nätverk här.

Radering av cookies

Cookies som du tidigare har godkänt, kan därefter raderas. Om du använder en PC med en nyare webbläsare, kan du radera dina cookies genom att använda genvägsknapparna: CTRL + SHIFT + Delete.

Fungerar inte genvägsknapparna och/eller du använder en MAC, ska du ta reda på vilken webbläsare du använder och därefter klicka på motsvarande länk:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
Apple
Android
Windows 7

Kom ihåg: Använder du flera webbläsare, ska du radera cookies från alla.

Har du frågor?

Har du kommentarer eller om vår information och/eller behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.  Om du har frågor om den, kan du kontakta Cookie Information  eller skriva till info@cookieinformation.com.