HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

 

För att säkerställa att vi gör framsteg enligt vår miljömässiga, sociala och etiska agenda anslöt vi oss till FN:s Global Compact i början av 2022 och har åtagit oss att årligen informera om våra framsteg.

Du kan läsa alla detaljer om vårt hållbarhetsengagemang och planer för 2021 i vår första hållbarhetsrapport. Vi hoppas att vårt engagemang för transparens är tydligt och att du hittar den information du söker. Vi välkomnar din feedback och dina frågor.

 

Fossflakes Hållbarhetsrapport 2021