SKAPA PRODUKTER OCH FÖRPACKNINGAR MED BÄTTRE PRESTANDA

 

Våra produkter är tillverkade av bomull, polyester och polyeten och dessa material, tillsammans med förpackningen, utgör Fossflakes största hållbarhetspåverkan.

Att hitta sätt att minska våra produkters miljöpåverkan samtidigt som de behåller sin hållbarhet, värme och komfort är kärnan i vårt hållbarhetsarbete.

 

Fokusområden

·         Göra våra produkter mer hållbara genom att utforska olika lösningar, från nya material till nya affärsmodeller.

·         Hitta lösningar för hantering av uttjänta produkter – först och främst genom att utforska alternativ med våra största detaljhandelskunder.

·         Ompröva våra förpackningslösningar för att minska förpackningsmaterialet och ge kunderna ett större förpackningsutbud att välja bland.

 

Mål för 2024

·         Starkt utbud av nya produkter baserade på mer hållbara råmaterial utan att förlora produktens viktigaste egenskaper.

·         Skapa produkter med dokumenterat lägst koldioxidavtryck i vår kategori på marknaden.

·         Vi erbjuder smarta och flexibla förpackningslösningar – fossilfria.

 

Mer information om våra åtgärder och framsteg på detta område hittar du i vår hållbarhetsrapport för 2021 som du kan ladda ner här.

 

Nästa: Verksamhet med låg påverkan