FÖRDELAR MED ATT VÄLJA FOSSFLAKES IDAG

 

När du köper Fossflakes produkter idag får du många hållbarhetsrelaterade fördelar:

 

Miljö

·         Förnybar energi: Fabriken drivs med 100 % förnybar el.

·         Låg avfallsgenerering: 98,6 % av materialet hamnar i färdiga produkter.

·         Ofarligt: Alla produkter innehåller Oeko-Tex 100-bomull, vilket är en certifiering som innebär att de inte innehåller några farliga kemikalier samt att de är ofarliga för           människors hälsa.

·         Långvarig: Våra produkter behåller sin volym längre än dun- och fiberprodukter (se tester).

·         Enkel skötsel: Tvätta och häng upp för att torka – du behöver inte tumla.

·         Säker: Mycket liten miljörisk för mikroplaster på grund av filtrering under produktionen och bomullens täta väv.

 

Socialt och etiskt

·         Glada medarbetare: Hög personaltillfredsställelse – 92 % av personalstyrkan stannar kvar varje år.

·         Säkerhet: Utmärkt säkerhet i tillverkningen – inga allvarliga olyckor.

·         Hälsa: Sjukförsäkring för alla anställda. 

·         Inkludering: 10 % av de anställda har begränsad arbetsförmåga.

·         Djurfritt: Inget animaliskt innehåll i produkterna.

 

Dessutom stöder ditt köp vår pågående investering i hållbarhet så att vi kan leverera ännu fler miljömässiga och sociala fördelar i framtiden. 

 

Nästa: Produkthållbarhet