TA HAND OM VÅRA MEDARBETARE

 

Som professionellt bedriven verksamhet är det viktigt för Fossflakes att skapa en arbetsmiljö som lockar motiverade och kompetenta medarbetare och får dem att stanna kvar – de är vår mest värdefulla tillgång. Lyckligtvis har vi en lång anställningstid på i genomsnitt 5,5 år och en låg personalomsättning på endast 8 %.

I takt med att vi vill växa måste vi bli mer strukturerade i vår strategi för kompetensutveckling, mångfald, integration, välbefinnande på arbetet samt hälsa och säkerhet.

 

Fokusområden

·         Fortsätta att utveckla en inkluderande och attraktiv arbetsplats i takt med att vi växer.

·         Skapa karriär- och utvecklingsmöjligheter för de anställda.

·         Bevara samma höga nivå avseende hälsa och säkerhet.

·         Fokus på välbefinnande.

· 

Mål för 2024

·         Vara omtalade lokalt som en attraktiv arbetsplats.

·         Tillhandahålla en attraktiv, säker och meningsfull arbetsplats för våra anställda – utan arbetsrelaterade olyckor.

·         Fokusera på mångfald och lika möjligheter för våra medarbetare – och göra en extra insats för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden en ny chans.

·         Säkerställa goda möjligheter till karriärutveckling.

·     

Mer information om våra åtgärder och framsteg på detta område hittar du i vår hållbarhetsrapport för 2021 som du kan ladda ner här.