VI VÆVER BÆREDYGTIGHEDEN IND I FOSSFLAKES' VIRKSOMHEDSSTRUKTUR 

 

I forbindelse med at Nicolaj Løve Hansen overtager rollen som administrerende direktør, benytter vi lejligheden til at reflektere over Fossflakes’ bæredygtighedsrejse – fortid, nutid og fremtid.

 

En strategisk tilgang til forandring

Vores bæredygtige rejse begyndte i 2019 med ambitionen om at skabe reel forandring. Vi gik over til at bruge vedvarende elektricitet, udviklede produkter produceret med genanvendte materialer og beregnede vores klimaaftryk.

Til trods for at disse første skridt havde en effekt, erkendte vi i 2021, at der var brug for et overblik over virksomhedens samlede påvirkning inden for den bredere bæredygtighedsdagsorden. Derfor igangsatte vi en strategisk planlægningsproces, der resulterede i en række mål og handlinger, som fortsat guider os.

 

Udfordringer og fremskridt

Det at vi havde udarbejdet en plan, betød ikke, at rejsen blev let. Programmet betød nemlig yderligere ansvar for et allerede travlt ledelsesteam.

I de første måneder var det udfordrende at inspirere hvert enkelt teammedlem og formidle værdien af vores bæredygtighedsindsats. Men da virksomheden fik udarbejdet den første bæredygtighedsrapport, som desuden blev præmieret, samlede hele teamet sig om vores fælles mål.

I 2023 er bæredygtighed blevet en naturlig faktor i beslutningsprocessere på tværs af virksomheden. Det har givet Fossflakes en snævrere ramme at arbejde inden for og gjort os mere kreative, når det gælder både materialer og drift. Virksomheden er bedre rustet til at møde fremtidens bæredygtighedsudfordringer og tilpasse sig.

 

Valg af materialer

En betydelig del af vores bæredygtighedsrejse har været at genoverveje de materialer, vi bruger. Mens vores patenterede fyld giver den komfort, vores kunder værdsætter, er vi samtidig nødt til at adressere de miljøbekymringer, der følger med plastik.

Imidlertid gav en uafhængig analyse ny, overraskende viden: Bomuld viste sig at være den vægtigste årsag til vores produkters klimaaftryk. Denne indsigt betød, at vi flyttede fokus til at arbejde med bæredygtigheden i både vores fyld og vores betræk. Og vi opdagede hurtigt, hvor lidt synlighed der er i bomuldsindustrien, og hvor lang tid det tager at indsamle data.

 

Inddragelse af interessenter

Fra første færd har transparens og regelmæssig kommunikation med virksomhedens interessenter været en central del af vores plan. Og responsen har været inspirerende: fuld støtte fra bestyrelsen og en følelse af stolthed blandt vores medarbejdere, mens også kunderne i varierende grad har sat pris på vores bæredygtighedsindsats.

Hvor nogle kunder forventer fokus på bæredygtighed, er det for andre en bonus – og uanset er Fossflakes’ bæredygtighedsrapporter med til at indgyde tillid.

 

Vi ser fremad

Virksomhedens ambitioner inde for bæredygtighed var en afgørende faktor i at tiltrække vores nye administrerende direktør. Han deler bestyrelsens vision om, at udviklingen af produkter med lavere miljøpåvirkning er en nøglefaktor i Fossflakes’ vækst.

På kort sigt vil vi fortsætte med at indsamle data og samarbejde med de relevante partnere for at forbedre vores produkters både miljømæssige og sociale påvirkning. På længere sigt er ambitionen at udvikle en forretningscase for at indsamle og genanvende udtjente Fossflakes-produkter.

 

Vil du holde dig opdateret på vores bæredygtighedsrejse? Så følg os på vores sociale kanaler og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan også finde flere detaljer i vores bæredygtighedsrapporter og halvårlige opdateringer.