VEJEN TIL EN MINDRE BELASTENDE PRODUKTION

 

Alle puder og dyner fra Nordic Sleep by Fossflakes bliver produceret på vores fabrik i Skive, Danmark. De lejede lokaler er på 6000 m2, og hele produktionen har en relativt lille miljømæssig belastning sammenlignet med den, der kommer fra de materialer, vi anvender.

 

Vi bruger kun elektricitet og en smule vand i selve produktionen. Det betyder, at vores største produktionsbelastning kommer fra elektricitet og opvarmning, transporten af råmaterialer og færdige produkter samt det affald, vi genererer.

 

Vores mål at skrue ned på alle områder, og vi har blandt andet efterspurgt input fra dem, der er tættest på produktionen – nemlig vores dygtige ansatte.

 

Al elektricitet i produktionen er certificeret CO”-neutral og fra vedvarende energikilder. Vores produktion har en effektiv brug af ressourcer; hele 98,5 % af alle materialer bliver brugt i de endelige produkter. Desuden har vi formået totalt at eliminere overskydende emballagemateriale fra vores leverandører – alt bliver genanvendt.

 

Det fokuserer vi på

  • At gøre vores ypperste for at vores produktion er energieffektiv og udelukkende bruger vedvarende energi.
  • At minimere mængden af restmaterialer fra vores produktion.
  • At forbedre belastningen fra transport og forretningsrelevante rejser ved at træffe mere miljøvenlige valg.

 

Vores mål i 2024

  • Vi vil overgå til 100 % vedvarende energi- og varmekilder.
  • Vi vil sikre, at alle restmaterialer fra produktionen bliver genanvendt.
  • Vi vil udelukkende samarbejde med de mest miljøvenlige transportvirksomheder.

 

Det gjorde vi i 2023

  • Kun 1,5 % af vores restmaterialer blev ikke genanvendt.
  • Vi indførte varmebesparende initiativer, der betød, at vi skar 25 % vores naturgasforbrug sammenlignet med 2021.
  • Vi er begyndt at overvåge våres CO2-udledning fra vores transport.

 

Bliv klogere på vores mange andre tiltag og fremskridt ved at downloade vores bæredygtighedsrapport 2023.

Fossflakes bæredygtighedsrapport 2023

 

Næste: Ansvarlig virksomhed