SÅDAN SKRUER VI NED FOR VORES BELASTNING AF MILJØET

 

Vi producerer alle vores dyner og puder og andre produkter i en lejet fabrik på 6000 m2 i Skive, Danmark. Produktionen har en relativt lav miljømæssig belastning sammenlignet med aftrykket fra vores råmaterialer.

Produktionen bruger elektricitet, lidt vand og ingen farlige kemikalier. Det betyder, at størstedelen af produktionens miljøbelastning kommer fra elektricitet og opvarmning, transporten af råmaterialerne og de færdige produkter samt affaldet fra selve fabrikken.

Vi sigter efter at reducere på alle parametre og har bedt alle vores ansatte om at bidrage med ideer, baseret på deres dybdegående, daglige erfaring fra produktionen.

Vores elektricitet er allerede certificeret CO2-neutral og fra vedvarende energikilder. Samtidig har vores produktion en høj ressourceeffektivitet, fordi 98,6 % af vores råmaterialer bliver brugt til de færdige produkter. Vi har desuden sikret, at al emballage fra vores underleverandører bliver genanvendt.

 

3 fokusområder

 • Vi vil gøre vores ypperste for at drive en energieffektiv produktion, der udelukkende kører på vedvarende energi
 • Vi vil minimere mængden af materialeaffald i vores produktionsgange
 • Vi vil se kritisk på vores transport og forretningsrejsers miljømæssige belastning og træffe mere miljøvenlige valg på området

 

Mål for 2024

 • 100 % vedvarende energi og opvarmning
 • Alt produktionsaffald skal genanvendes
 •  Vi samarbejder udelukkende med de mest miljøvenlige transportfirmaer

 

Fremskridt i 2022:

 • Affald fra Fossflakes’ produktion forblev stabilt på 1,4 %.
 • Vi fik beregnet virksomhedens CO2-udledning for 2021 og 2022 (scope 1 og 2).
 • Fossflakes har fastlagt en transportpolitik for både fragt og medarbejderrejser, der tager hensyn til miljøet.
 • Vi fik reduceret vores vareflytransport til en enkelt forsendelse.
 • Hele fabrikken fik installeret LED-lys i stedet for fluorescerende lyspærer.

 

Du kan blive klogere på vores handlingsplaner og fremskridt inden for dette vigtige område ved at downloade og læse vores bæredygtighedsrapport 2022

Fossflakes bæredygtighedsrapport 2022

 

Læs videre: En ansvarlig forretning