SIKKERHED FOR TRANSPARENS OG ORDENTLIG FORRETNINGSFØRELSE I HELE VÆRDIKÆDEN

 

Kravene til virksomheder om både transparens, etisk og ansvarlig forretningsførelse og respekt for menneskerettighederne bliver større og større. Hos Fossflakes tager vi opgaven seriøst og vil kontinuerligt sikre, at vi driver vores virksomhed på ansvarlig og etisk vis, og vi samarbejder med vores leverandører og samarbejdspartnere for at sikre, at de gør det samme.

 

For at sikre grundige, kompetente evalueringer af vores leverandører er vi medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI), der bidrager med fundamentet og værktøjer til at gennemgå leverandører og til at forbedre arbejdsvilkårene hos leverandører i højrisikolande. Vores CEO har desuden underskrevet FN’s Global Impact og på den måde forpligtet os til at implementere bæredygtige principper og arbejde for FN’s Verdensmål.

 

4 fokusområder

 • Vi vil indføre et leverandørprogram, der skal sikre høje sociale, miljømæssige og etiske standarder
 • Vi vil tage hånd om højrisikoleverandører
 • Vi vil indføre sporbarhed i leverandørkæden, så vi sikrer, at vi ved, hvor vores råmaterialer kommer fra
 • Vi vil formidle vores databaserede fremskridt baseret på transparent vis i en årlige bæredygtighedsrapport

 

Mål for 2024

 • Vores tiltag for at sikre ansvarligt indkøb er på plads og virker efter hensigten
 • Fossflakes bliver set som en troværdig partner baseret på vores veldokumenterede resultater
 • Vi kommunikerer åbent om både succeser og forhindringer inden for vores bæredygtighedsindsats i den årlige bæredygtighedsrapport

 

Fremskridt i 2022: 

 • Alle leverandører har underskrevet en aftale om at overholde Fossflakes’ sociale, miljømæssige og etiske adfærdskodeks.
 • Vi har forpligtet os til kun at bruge forsyningskædepartnere, der har gennemgået en tredjepartskontrol, der bekræfter, at de overholder BSCI-retningslinjerne for etisk forretningspraksis.
 • Fossflakes har tilsluttet sig FN’s Globale Compact og offentliggjort virksomhedens første fremskridtsrapport.
 • Vores bæredygtighedsrapport er udnævnt som en af de bedste blandt danske SMV’er af både FSR danske revisorer og Global Compact Network Denmark, der er landets største netværk for ansvarlige virksomheder.
 • Vi har etableret KPI’er for alle fire spor i vores bæredygtighedsprogram.

 

Du kan blive klogere på vores handlingsplaner og fremskridt inden for dette vigtige område ved at downloade og læse vores bæredygtighedsrapport 2022

Fossflakes bæredygtighedsrapport 2022

 

Læs videre: En attraktiv arbejdsplads